Η κατασκευή του σύρματος/πλέγματος γίνεται με το κράμα χαλκού UR30®, το οποίο είναι:

 • Περιβαλλοντικά φιλικό
 • Ιδιαίτερα ανθεκτικό με εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες
 • Ανθεκτικό στη διάβρωση
 • 100% ανακυκλώσιμο υλικό

Το σύρμα UR30® είναι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε ιχθυοκαλλιέργειες. Έχει χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή κλωβών ιχθυοκαλλιέργειας στις Η.Π.Α., Νότια Αμερική, Αυστραλία, Ασία και Ιαπωνία. Για την παραγωγή του ειδικού αυτού σύρματος χρησιμοποιείται ένα κράμα ορειχάλκου, του οποίου τα βασικά συστατικά είναι ο χαλκός, ο ψευδάργυρος και ο κασσίτερος. Το σύρμα UR30® διαμέτρου από 2 mm έως και 6 mm παίρνει τη μορφή πλέγματος σε ειδικές διαμορφωτικές μηχανές. Το πλέγμα διατίθεται με τετράγωνα ανοίγματα (μάτι) πλευράς από 18mm έως και 100mm. Η χρήση κραμάτων ορείχαλκου για πλέγμα κλωβών ιχθυοκαλλιεργειών προσφέρει αντιρρυπαντική προστασία, χωρίς να απαιτείται χρήση χημικών κατά της βιορύπανσης. Ο ορειχάλκινος κλωβός συμβάλλει στην ανανέωση των υδάτων και στην οξυγόνωση, παρέχοντας έτσι ένα πιο καθαρό και υγιές περιβάλλον για την ανάπτυξη των ψαριών στις ιχθυοκαλλιέργειες. Επιπλέον, ο ορειχάλκινος κλωβός είναι υψηλής αντοχής και ανθεκτικός στη διάβρωση, ενώ διατηρεί το σχήμα, τον όγκο και την καλή κατάσταση του, με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται το κόστος λειτουργίας, καθώς δεν απαιτείται συχνή κατάδυση δυτών για συντήρηση, παράγοντας που είναι παράλληλα θετικός για τα ψάρια, εξασφαλίζοντας χαμηλά επίπεδα στρες και θνησιμότητας.

Στη συνέχεια συνοψίζονται τα αναμενόμενα οφέλη από τη χρήση του ορειχάλκινου διχτυού, η πλειοψηφία των οποίων διερευνήθηκε στα πλαίσια του παρόντος πιλοτικού έργου:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ορειχάλκινου κλωβού

 • Εμποδίζει την διαφυγή ψαριών- Ισορροπία πανίδας
 • 100% ανακυκλώσιμο υλικό
 • Μη χρήση χημικών κατά της βιο-ρύπανσης
 • Διατηρεί την ισορροπία του οικοσυστήματος

Διαχειριστικά και παραγωγικά οφέλη ορειχάλκινου κλωβού

 • Αύξηση της διάρκειας ζωής των κλωβών
 • Διατήρηση του όγκου-των κλωβών ιχθυοκαλλιεργειών
 • Μείωση συσσώρευσης βιο-ρύπανσης και παρασίτων.
 • Μείωση της απώλειας, του stress και της θνησιμότητας στα ψάρια
 • Καθαρότερο περιβάλλον για τα ψάρια, καθώς και αποφυγή ενόχλησης των ψαριών από την αλλαγή διχτυών.
 • Αυξημένη ροή νερού και οξυγόνωσης για τη βελτίωση της υγείας των ψαριών και του ρυθμού ανάπτυξης τους
 • Μείωση στη συχνότητα καθαρισμού του πλέγματος.
 • Αποτροπή των επιθέσεων από ψάρια «επιδρομείς»