Προφίλ Εταιρείας

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Α.Ε.

Τα Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς Α.Ε. κατεχουν τον τίτλο της πρωτοπόρου εταιρείας παραγωγής γόνου, καθώς επίσης και μια σημαντική θέση στην κατάταξη των εταιρειών παραγωγής γόνου και εκτροφής θαλασσίων ειδών που διέπουν την ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια.

Το Προγράμμα

ΧΡΗΣΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΚΛΩΒΟΥ

Βασική ιδέα ήταν η αξιοποίηση ενός ευρέως χρησιμοποιούμενου σε πληθώρα εφαρμογών, υλικού όπως είναι ο ορείχαλκος, στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας.

Xαρακτηριστικά

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Η κατασκευή του σύρματος/πλέγματος γίνεται με το κράμα χαλκού UR30®, το οποίο είναι:

Περιβαλλοντικά φιλικό
Ιδιαίτερα ανθεκτικό με εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες
Ανθεκτικό στη διάβρωση
100% ανακυκλώσιμο υλικό

Υλοποίηση

ΕΡΓΟΥ

Η πιλοτική καλλιέργεια έγινε στις εγκαταστάσεις πλωτών ιχθυοκλωβών της εταιρείας Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς στη θέση Κόκκινος Βράχος.