Τα Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς Α.Ε. κατεχουν τον τίτλο της πρωτοπόρου εταιρείας παραγωγής γόνου, καθώς επίσης και μια σημαντική θέση στην κατάταξη των εταιρειών παραγωγής γόνου και εκτροφής θαλασσίων ειδών που διέπουν την ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια.

Η εταιρεία ως Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το 1982 ,από τους Μαρίνο Γερουλάνο και Αλέξανδρο Ρωμάνο, την ίδια χρονιά εγκατέστησε ιχθυοκλωβούς στον κόλπο της Κεφαλονιάς όπου για πρώτη φορά στην Ελλάδα έγινε πειραματική εκτροφή τσιπούρας και λαβρακιού. Το 1985 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του ιχθυογεννητικού σταθμού δυναμικότητας 1,2 εκατ. Ιχθυδίων, και παρήχθη ο πρώτος Ελληνικός γόνος. Στα μέσα της δεκαετίας του 80 η εταιρεία ήταν η μόνη καθετοποιημένη εταιρεία στην Ευρώπη, και ανέπτυξε πρώτη την αγορά της Ιταλίας καθιστώντας την ποιότητα της “Κεφαλονιάς” σαν διαφορετική ,και ανώτερη σε σχέση με τα υπόλοιπα ιχθυοτροφεία.

Μετά την μετατροπή της σε Α.Ε. το 1990, προχώρησε σε ένα πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων, και διπλασιασμού της παραγωγής από τους 300 στους 600 τόνους. Το 1995 η εταιρεία ξεκίνησε ένα πρόγραμμα ανασυγκρότησης με διαρκή μείωση του κόστους παραγωγής ,και αύξηση της παραγωγικότητας που την έκανε να παράγει 1260 τόνους αλιευμάτων και 5 εκατ. ιχθύδια. Ακολούθησε ο ριζικός εκσυγχρονισμός και η αυτοματοποίηση της μονάδας εκτροφής ,σχέδιο το οποίο εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλιείας 2000-2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σήμερα, 3 δεκαετίες αργότερα, η εταιρεία παράγει περί τους 1300 τόνους ψαριού υψηλής ποιότητας και εμπορεύεται περί τους 2000 τόνους επιπλέον από συνεργαζόμενα ιχθυοτροφεία, πραγματοποιώντας κύκλο εργασιών πάνω από 25 εκ €. Σχεδόν το 90% των εμπορευόμενων ποσοτήτων εξάγεται σε περισσότερες από 8 χώρες, με κυριότερες αγορές αυτές της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Γερμανία και τα Ην. Αραβικά Εμιράτα. Τα προϊόντα διακινούνται επώνυμα, με την ονομασία και λογότυπο της εταιρείας, καθιστώντας τα πρεσβευτές της χώρας του τόπου που τα παράγει.

Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί από πληθώρα ανεξάρτητων διεθνών οργανισμών και φορέων εγνωσμένου κύρους σε ότι αφορά την υψηλή ποιότητα των προϊόντων της και την αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων που απαιτούνται για την παραγωγή αυτών[1]. Επιπλέον, η Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς Α.Ε. υπήρξε η πρώτη εταιρεία της χώρας που πιστοποιήθηκε για βιολογική παραγωγή σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας είναι ένας διαρκώς εξελισσόμενος κλάδος και η βελτιστοποίηση της γραμμής παραγωγής καθώς επίσης και η βελτίωση της ποιότητας του τελικού προϊόντος, αποτελεί αντικείμενο πολλών επιστημονικών μελετών.  Τα Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς έχουν συμμετάσχει ως ανάδοχος ή ως συνεργαζόμενος φορέας σε πληθώρα ερευνητικών προγραμμάτων, τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του Ελληνικού κράτους και διαθέτουν σημαντική εμπειρία.

[1] Πιστοποιήσεις της εταιρείας :

  • Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας: ISO 9001
  • Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: ISO 14000
  • Πιστοποίηση ποιότητας προϊόντος: Cahier des ChargesFiliere METRO
  • Πιστοποίηση βιολογικής παραγωγής: Γερμανικό πρότυπο  Naturland E.V. και Ευρωπαϊκό Πρότυπο
  • Πιστοποίηση αειφορικής διαχείρισης της παραγωγής: FRIEND OF THE SEA