Η πιλοτική καλλιέργεια έγινε στις εγκαταστάσεις πλωτών ιχθυοκλωβών της εταιρείας Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς στη θέση Κόκκινος Βράχος.

Ο επιστημονικος υπευθυνος (Ε.Ι.Α.Χ.) οριστηκε ως υπεύθυνος των δειγματοληψιών, σε προκαθορισμένα διαστήματα, του εκτρεφόμενου πληθυσμού καθώς και λοιπών παραμέτρων τόσο στον ιχθυοκλωβό με το ορειχάλκινο δίχτυ όσο και στον κλωβό με το συμβατικό και συγκεκριμένα:

 • Μέσο βάρος ψαριών σε μηνιαία βάση, καθώς και έλεγχος υγείας και εμφάνισης
 • Διαλυμένο οξυγόνο στο κέντρο του κάθε ιχθυοκλωβού σε ημερήσια βάση
 • Έλεγχος για τυχόν θνησιμότητες σε εβδομαδιαία βάση
 • Δειγματοληψία αιματολογικών δειγμάτων καθώς και ιστών από ψάρια σε διμηνιαία βάση
 • Δειγματοληψία κομματιών από το ορειχάλκινο δίχτυ σε διμηνιαία βάση.

Κρίθηκε απαραίτητο στην αρχή του έργου, καθημερινά και αργότερα σε μεγαλύτερα διαστήματα να γίνεται έλεγχος των ιχθυοκλωβών από εξειδικευμένους δύτες για πιθανή λύση της συνέχειας του διχτυού γεγονός που μπορουσεί να προκαλέσει την διαφυγή των ψαριών.

Στις 17/9/14 παρελήφθησαν τα υλικά του ιχθυοκλωβού και αμέσως ξεκίνησε η συναρμολόγηση του. Στη συνέχεια έγινε η προετοιμασία των αγκυροβολίων και η πόντιση τους.

Στις 16/10/14 παρελήφθη το ορειχάλκινο δίχτυ υπό την μορφή ρολών βάρους 800 kg. περίπου και την αμέσως επόμενη μέρα το συνεργείο ξεκίνησε την συναρμολόγηση του.

Στις 25/10/14 όταν όλα ετοιμάσθηκαν έγινε η πόντιση του κλουβιού με το δίχτυ και αμέσως μετά το σκάφος των ιχθυοτροφείων ρυμούλκησε τον κλωβό στην τελική του θέση, στο αγκυροβόλιο που είχε ήδη ετοιμασθεί και προσδέθηκε μέσα σ’ αυτό. Μετά την πρόσδεση του ιχθυοκλωβού στην θέση του αγκυροβολίου πραγματοποιήθηκε η διαδικασία μεταφοράς των ψαριών στο νέο τους περιβάλλον. Το είδος των ψαριών που επιλέχθηκε να μεταφερθεί στους ιχθυοκλωβούς είναι η τσιπούρα γιατί το εν λόγω ψάρι έχει την ικανότητα να μασά το συμβατικό νάιλον δίχτυ, να ανοίγει τρύπες και να διαφεύγει. Ως εκ τούτου είναι προφανές το πλεονέκτημα που έχει το πειραματικό ορειχάλκινο δίχτυ στην αντιμετώπιση αυτού του συγκεκριμένου προβλήματος.

Στο πλαίσιο της ερευνητικής διαδικασίας χρησιμοποιήθηκαν δύο κλωβοί:

Ο “Πλωτός Θαλάσσιος Κλωβός Α-249” ο οποίος είναι κατασκευασμένος από σύρμα / πλέγμα δικτύου με κράμα χαλκού UR30®. Τo σύρμα UR30® είναι φιλικό προς το περιβάλλον, αντιρρυπαντικό, αντιμικροβιακό, υψηλής αντοχής ανθεκτικό στη διάβρωση και 100% ανακυκλώσιμο.

 

Και ο “Πλωτός Θαλάσσιος Κλωβός Β-228” ο οποίος είναι κατασκευασμένος από συμβατικό δίχτυ νάιλον και ανήκει στον εξοπλισμό της εταιρείας “ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Α.Ε.”.

Η απόσταση των κλωβών είναι περίπου 100 μέτρα ενώ μεταξύ αυτών παρεμβάλλονται και άλλοι συμβατικοί κλωβοί της εταιρείας.

Ο επιστημονικός φορέας ανέλαβε τις εργαστηριακές αναλύσεις των πρωτογενών δεδομένων που συλλεχθηκαν και αφορούν:

 • Στη διερεύνηση της αντιμικροβιακής ικανότητας του ορειχάλκινου κράματος του(UR30®) κάτω από τις συνθήκες που υπάρχουν στην δεδομένη χρονική στιγμή (εμποτισθέν και μη εμποτισθέν).
 • Στη συγκριτική ανίχνευση συσσώρευσης χαλκού στους ιχθύες(ειδική αιμοληψία).
 • Στη μακροσκοπική συγκριτική καταγραφή ευρημάτων σε αυτούς για πιθανές ασθένειες*. (Διάβρωση των πτερυγίων, επιδερμική υπερπλασία ή ανάπτυξη θηλωμάτων, εκφυλιστικές και νεκρωτικές αλλοιώσεις στα εσωτερικά όργανα κλπ)

Οι εργαστηριακές αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν στο Εργαστήριο Βιοπαθολογίας του Αρεταίειου Νοσοκομείου της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αρχικά ελήφθησαν δείγματα ιχθύων και από τους δύο Πλωτούς Θαλάσσιους Κλωβούς. Επίσης ελήφθησαν δείγματα ιχθύων και από συμβατικό κλωβό ο οποίος γειτνιάζει με τον Πλωτό Θαλάσσιο Κλωβό Α-249. Επίσης ελήφθη δείγμα (τεμάχιο) από το Πλωτό Θαλάσσιο Κλωβό Α-249 εντός του θαλασσίου περιβάλλοντος και δείγμα (τεμάχιο) εκτός αυτού καθώς και δείγμα (τεμάχιο) από το συμβατικό δίχτυ του Πλωτού Θαλάσσιου Κλωβού Β-228 επίσης εντός και εκτός θαλασσίου περιβάλλοντος. Οι ιχθύες είχαν βάρος (Μ.Β. άνω των 80γρ.) και με διαδικασίες αποστείρωσης εστάλησαν στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο της Ιατρικής Σχολής Αθηνών(Αρεταίειο Νοσοκομείο).

Συγχρόνως καταγράφηκαν και συνεκτιμηθηκαν τα παρακάτω:

 • Οι περιβαλλοντικές – κλιματολογικές συνθήκες καθ’ όλη τη διάρκεια της λήψης των δειγμάτων (εντός και εκτός θαλάσσης)
 • Το είδος διατροφής των ιχθύων
 • Το είδος πιθανώς παρένθετων ουσιών
 • Οι διαδικασίες χειρισμού – κινήσεων εντός των κλωβών (video)
 • Το pH και τα επίπεδα αμμωνίας του θαλασσίου ύδατος των κλωβών
 • Η ακεραιότητα των διχτυών από δύτη.
 • Η θνησιμότητα των ιχθύων.